Σεμινάριο με τον Πέτρο Μουλαγιάννη sensei στην Αμαλιάδα